Nowoczesne pojazdy

Hyundai i20 2018 r.
Taki sam jak na egzaminie

Read More

Szkolenie

Zapewniamy miłą i bezstresową atmosferę
w czasie szkolenia, wieloletnie doświadczenie dydaktyczne. Indywidualne podejście do osób szkolonych.

Cieszymy się wysoką zdawalnością.

Read More

Kontakt

OSK ELFIK Grażyna Głowacka
38-115 Połomia 482

660 352 677

Read More

Jak uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)

Profil Kandydata na Kierowcę można uzyskać w Wydziale Komunikacji właściwym ze względu na miejsce zameldowania. W celu uzyskania PKK kandydat na kierowcę musimy dostarczyć do starostwa następujące dokumenty: Wniosek o wydanie prawa jazdy Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna – jeżeli osoba nie ukończyła 18 roku życia Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami Aktualną

Read More